มิเตอร์ ปกติ VS TOU แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน?

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างมิเตอร์แบบปกติกับแบบ TOU (Time of Use)

กรอกข้อมูลการใช้งาน

เขตพื้นที่การไฟฟ้า?

การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ค่าไฟฟ้าผันแปร
(Ft)

20.48
สตางค์/หน่วย

ปริมาณการใช้พลังงาน

หน่วย/เดือน

**เฉพาะปริมาณการใช้พลังงานมากกว่า 150 หน่วย/เดือนเท่านั้น

เปอร์เซ็นการใช้พลังงานช่วง Off peak

OFF PEAK
60

ON PEAK
40

ผลลัพธ์การเปรียบเทียบระหว่างมิเตอร์แบบธรรมดา กับ มิเตอร์แบบ TOU

พลังงาน

%Off Peak

ประหยัด

ค่าไฟฟ้าปกติ

0
บาท/เดือน

ค่าไฟฟ้า TOU

0
บาท/เดือน

TOU ประหยัด

0
บาท/เดือน

คืนทุนใน


เดือน

รายละเอียดการใช้งาน

  1. เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย (1.2 และ 1.3.2 สำหรับ การไฟฟ้านครหลวง) (1.1.2 และ 1.2.2 สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เดือนเท่านั้น
  2. ราคาค่าไฟฟ้าที่แสดง เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
  3. ค่าไฟฟ้าที่แสดง คิดค่า Ft ที่ 20.48 สตางค์/หน่วย
  4. ระยะเวลาคืนทุน คำนวณจากค่าเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น TOU จำนวน 6640 บาท (จำนวนนี้ยังไม่รวมค่าดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า)
  5. พื้นที่การไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ
  6. พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง
  7. ปริมาณการใช้พลังงานต่อเดือน สามารถดูได้จากบิลค่าไฟฟ้า
  8. อัตราส่วนการใช้ไฟฟ้า Off peak หรือ On peak สามารถประมาณได้จากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า โดยหากใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง เท่ากันทั้งสัปดาห์ จะมีอัตราส่วน Off peak/On peak โดยประมาณที่ 61:39
     On peak เวลา: 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
     Off peak เวลา: 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
         เวลา: 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)
  9. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที ผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง